Hur jag arbetar med röst


I slutet av 70-talet började jag leda röstverkstäder på Folkkulturcentrum i Stockholm. Sedan dess har jag varit verksam med olika slags röstträning över hela landet; jag har arbetat med radio och TV, teaterelever och skådespelare, guider, tolkar, lärare m.fl.

1997-2004 var jag anställd som röstpedagog vid Stockholms Stadsteater.  Jag har arbetat med Teaterpedagoglinjen på Marieborgs folkhögskola, med Boulevardteaterns teaterskola och  med olika produktioner på Dockteatern Tittut.  Jag ger individuella lektioner och håller även föredrag och workshops om röst  i olika sammanhang.

Jag arbetar med röst, tal och sång, både enskilt och i grupper. Jag vill förmedla lusten att träna rösten och lusten att upptäcka nya möjligheter i det egna uttrycksregistret. Varje ny undervisningssituation har sina egna förutsättningar och kan kräva sitt eget arbetssätt.

En av mina grundläggande erfarenheter handlar om det intima samspelet mellan röstarbete och textarbete. Både när det gäller sång och tal har man mycket att vinna på att låta prövningen av den egna röstens uttrycksmöjligheter gå hand i hand med utforskningen av textens uttrycksmöjligheter och betydelseskikt.

Både för sångare och skådespelare bör sådana meningsskapande övningar ha minst lika stor plats i den dagliga träningen som mera tekniskt inriktade röstövningar.