Aktuellt

Jag har börjat med kursen RÖSTEN igen fast i mindre format nu än tidigare. Före pandemin gjorde jag den som helgkurs för 6 deltagare. Nu begränsar jag det till en lördag och bara 4 deltagare. Jag  försöker sätta ihop deltagare med ungefär samma behov och inriktning så att alla får ut så mycket som möjligt av dagen.  Eftersom kursen blir så olika varje gång tänker jag att man med fördel sedan kan återkomma vid flera tillfällen. Nästa gång kommer fokus nog att ligga på sångrösten.
Tiderna är 10-16 med en lunchrast då man kan gå ut och äta eller stanna kvar och värma något medhavt. Priset är 1.100:- för privatpersoner. Platsen är hos mig intill Björns trädgård.
Välkommen med ett mail för att anmäla dig eller ställa frågor om kursen.

INDIVIDUELLA RÖSTLEKTIONER
Jag är fullvaccinerad och har börjat med individuella lektioner intill Björns trädgård igen. Det digitala alternativet finns också fortfarande kvar och fungerar mycket bra i synnerhet för den som bor på annan ort eller befinner sig  på resa.  Jag brukar använda Zoom eller Skype.
Priset för digitala lektioner är lite lägre än när vi ses i levande livet på vanligt sätt. Välkommen att höra av dig om du skulle vara intresserad av att boka tid.

LERGÖKSKURSERNA har jag också krympt och gör de 6 timmarna på en dag i stället för 2 timmar första dagen och 4 timmar den andra.  2 deltagare i stället för 6 som jag hade tidigare. Tiderna blir då 10-17 med en timmes lunchrast då man kan gå iväg och äta. Finns flera ställen i närheten. Bränningarna gör jag efteråt när lergökarna torkat. Hör av dig om du är intresserad så gör vi en kurs när det passar dig.

Välkommen att kontakta mig!

Eva Lagerheim
Björns trädgårdsgränd 3 B
116 21 Stockholm
073-73 91 882
eva@lagerheim.se