Logonom


Behöver man träna rösten?

De flesta människor tänker inte mycket på hur deras egen talröst fungerar förrän de får problem med den på ett eller annat sätt. Man kanske upplever att folk inte hör vad man säger eller att man blir hes och får ont i halsen efter att ha talat starkt eller mycket. Då kan man bli hjälpt av att träna rösten. Även om man inte har några påtagliga problem finns det många bra skäl till att börja öva upp sin röstliga förmåga.

Vad behöver man träna?

Man behöver träna på att höja volymen och rikta rösten och låta den ta plats i rummet så att den hörs.
Man behöver öva sig i att hitta det lättaste sättet att få ut mesta möjliga röst med minsta möjliga ansträngning. Det är ju just när vi tar i för att höras som vi lätt råkar ut för att också känna av det i halsen.
Sist men inte minst behöver man göra sig medveten om hur man med hjälp av rösten kan färga och variera det man vill säga så att man också fångar åhörarnas intresse.

I dagens samhälle ställs allt högre krav på vår förmåga att tala i olika sammanhang. Vad du säger och inte minst hur du säger det är avgörande för om ditt budskap når fram.
För många är rösten dessutom det viktigaste arbetsredskapet och en del av yrkesidentiteten.

LOGONOMENS arbete syftar till att individen ska utveckla sina röstliga resurser, förstå samspelet mellan röst och kropp samt känna självförtroende i olika typer av talsituationer.
En LOGONOM är en röst- och talpedagog som arbetar med röstens friskvård och med rösten och talets estetiska uttryck.

En LOGONOM arbetar med människor enskilt eller i grupp som

• vill utveckla sin kommunikativa kompetens
• vill utveckla röstens hållbarhet, och/eller
• vill utveckla rösten i ett konstnärligt gestaltande