Behöver man träna rösten?

De flesta människor tänker inte mycket på hur deras egen talröst fungerar förrän de får problem med den på ett eller annat sätt. Man kanske upplever att folk inte hör vad man säger eller att man blir hes och får ont i halsen efter att ha talat starkt eller mycket. Då kan man bli hjälpt av att träna rösten. Även om man inte har några påtagliga problem finns det många bra skäl till att börja öva upp sin röstliga förmåga.

Vem behöver träna rösten?

Skådespelare och sångare får under utbildningen lära sig att göra övningar för att ständigt utveckla rösten och hålla den i trim. Hur mycket man sedan tränar beror på ambitionsnivå, röstideal och aktuella arbetsuppgifter. Men de konstnärliga uttrycksmöjligheterna ökar självklart med att man lär känna sin röst och kan variera den.

Andra yrkesgrupper som använder rösten mycket i arbetet eller måste göra sig hörda i bullriga miljöer. Lärare är t.ex. en särskilt utsatt grupp där många får problem med rösten.Genom förbättrad röstteknik skulle man kunna möta påfrestningarna bättre och undvika röstskador.

De flesta skulle kunna få mycket positiva effekter för det dagliga arbetet genom att träna rösten. Rösten har stor betydelse för hur man uppfattar och tolkar vad någon säger. En klangfull och fri röst kan göra att man lättare blir trodd och förenkla kontakten med omgivningen.

Alla kan ha glädje av att lära sig använda rösten på ett sätt som är skonsamt och behagligt både för dem själva och för omgivningen. En bra röstteknik förutsätter en bra andningsteknik och att andas bra är nyttigt både för hälsan och humöret.

Vad behöver man träna?

Man behöver träna på att höja volymen och rikta rösten och låta den ta plats i rummet så att den hörs.
Man behöver öva sig i att hitta det lättaste sättet att få ut mesta möjliga röst med minsta möjliga ansträngning. Det är ju just när vi tar i för att höras som vi lätt råkar ut för att också känna av det i halsen.
Sist men inte minst behöver man göra sig medveten om hur man med hjälp av rösten kan färga och variera det man vill säga så att man också fångar åhörarnas intresse.