Kurser


Som Logonom undervisar jag i röst både individuellt och i grupp.
Ibland har jag en liten endagskurs som jag kallar RÖSTEN med 4 deltagare.
Den kan handla om andning och om hur man framför allt får rösten att höras och hålla. Grundövningar i detta ingår alltid. En annan gång kan fokus ligga mera på hur man kan ta ordet och få åhörarnas uppmärksamhet för det man har att säga.
Att sjunga kan vara ett annat tema eller att framföra en text så att den når ut till publiken. I en så liten grupp som 4 personer är det viktigt att alla har ungefär samma önskningar och förväntningar inför dagen så jag är noga med att se till att alla så att säga sitter på samma tåg.

Som Keramiker har jag också minikurser med 4 personer. I min verkstad på Hägerstensåsen får man då pröva på att göra sin egen lergök. Oftast blir det fler än bara en och det händer att en och annan dessutom blir riktigt bra stämd och spelbar som de jag gör själv i en kromatisk oktav, dvs hela skalan med halvtoner.