Hur kan man själv träna sin röst?


Leka med rösten

Det är roligt att leka med rösten på olika sätt. Som barn gjorde man ju det hela tiden medan man var sysselsatt med att utforska kroppen och alla dess möjligheter till uttryck och förnöjelse. Pröva t.ex. i ett lågt, avspänt, bekvämt röstläge ett långt, mjukt, skönt tonande vvvvvvvvv eller zzzzzzzzzzzzz och få det att vibrera i hela kroppen. Eller gny som en liten hundvalp på ett ng-ljud. Lek med det och låt det glida omkring sakta och lustfyllt uppåt och neråt i allt större omfång utan att anstränga rösten på minsta vis. Försök rulla på ett rrrrrrrrrrrrrr och känn efter hur inställningen i munhåla och svalg kan få ljudet att förändras från ringklocka till kuttrande duva.

Läsa högt

Rösten behöver hållas igång för att fungera som den ska, precis som armar och ben som stelnar till om man inte rör på dem. Att läsa högt en stund varje dag kan vara trevligt och samtidigt får man bra övning för både röst och andning. Läs högt och tydligt som om det fanns flera åhörare, även om du är ensam. Tänk också på att inte sitta hopsjunken medan du läser, utan räta på kroppen så att andningen kan flöda fritt. Kanske känner man sig inte motiverad att läsa högt om man inte har någon att läsa för. Då brukar jag använda en bandspelare som mottagare och så kan jag sedan själv höra hur det låter och därigenom också förbättra mitt uttryck. Det är ett väldigt bra sätt att utveckla den egna förmågan att förmedla en skriven text.

Sjunga

Sång är något som kommer ut med andningen när känslorna blir så starka att vanligt tal inte räcker till, säger eskimåerna. Vi lever i ett expertsamhälle där många inte vågar eller tycker att de har rätt att sjunga därför att de inte ”kan”. Men det är aldrig för sent att börja upptäcka, utveckla och glädjas åt sin sångröst. Bara att gå omkring och gnola lite lekfullt för sig själv innebär att man har kontakt med sin andning samtidigt som man håller rösten igång. Det kan också vara ett sätt att värma upp den inför större uppgifter.

Man har haft hela livet på sig för att komma fram till det röstbeteende man har just nu. Vill man förändra det på något sätt, behöver man både energi och envishet eftersom vanans makt är stor. Å andra sidan har man allt att vinna på att försöka.

Lära känna sin andning

Om din röst inte fungerar så bra som du vill att den ska göra, kan ditt sätt att andas vara en viktig del av förklaringen. Det är vanligt att man andas för högt upp i bröstkorgen – bröstbenet höjs och axlarna lyfts när man drar in luft i lungorna. Ett sådant andnings-sätt skapar lätt spänningar kring halsen där rösten produceras. Lungorna kan inte heller utnyttjas i sin fulla kapacitet med en så ytlig andning.
Om man däremot aktiverar bukmusklerna kan man hitta en inandning som kommer av sig själv utan någon extra ansträngning. Magen dras in när luften går ut och när man sedan släpper ut magen igen ger man plats för ny luft att komma tillbaka till lungorna. Man behöver repetera den upplevelsen många gånger för sig själv på kammaren för att lära sig både att ta och att känna igen ett medvetet djupt andetag. I den erfarenheten kan man lägga en bra grund för att hitta ett bekvämare sätt att använda rösten.

Låta luften göra arbetet med rösten

Rösten kommer med utandningen. En oansträngd röstgrund kan man hitta genom att andas ut på ett FFF som i andningsövningen ovan och sedan gradvis och mjukt låta det tonlösa F-et övergå i ett tonat VVV. Luften formas då till röst när tanken ändras från F till V. Stämbanden börjar vibrera i utandningen så att det bildas ton utan att man behöver ändra inställningen i munnen eller svalget.