Om mig

Jag började mitt yrkesliv som KERAMIKER och hade en del uppmärksammade och framgångsrika utställningar alltifrån debuten i Stockholm hos den legendariska Fröken Petra på Lilla Paviljongen 1969. Senare framför allt hos Lise Kåresson på Galleri Doktor Glas 1974 och 1979. Under många år i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet låg sedan den keramiska verksamheten mer eller mindre nere eftersom jag hade andra uppdrag som upptog min tid och dessutom bidrog på ett bättre sätt till min försörjning. Men nu är jag glad över att jag under de senaste åren till en del har kommit tillbaka till verkstan och utställningslivet igen.

I slutet av 70-talet blev jag blev intresserad av RÖSTEN som uttrycksmedel. Det kom sig av att jag genom Jan Hammarlund kom i kontakt med begreppen ”Röstbefrielse” och ”Röstverkstad” och den engelska folksångerskan Frankie Armstrong som gav inspiration till praktiskt och mycket roligt arbete med att få uppmuntra andra till att våga och kunna sjunga ut tillsammans i kraftfull stämsång. Logonomutbildningen på SMI fördjupade mina kunskaper om röst och efter den landade jag som röstpedagog på Stockholms stadsteater under några år. Efter det har jag fortsatt som tidigare på egen hand med kurser och individuella lektioner. Jag arbetar med skådespelare, lärare, guider, radio- och TV-folk och andra som vill hitta en större medvetenhet i att använda rösten. Jag framträder också själv med SÅNG- och LERGÖKs-program.
Välkommen till att titta vidare på min hemsida och kanske lära känna mig lite mer.