Talpedagogisk examen vid SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut påbyggnadsutbildning 80 poäng 1995, KTH, Sångröstens funktion 7,5 poäng 2007, Södertörns högskola, Grundkurs i retorik 30 poäng 2008

Röst och Shakespearetext för teaterpedagoger med Nadine George i London, 1999, 2001 och 2003 Tre tiodagarskurser med deltagare från Sverige, Danmark, England, Skottland och Färöarna

Kortare kurser och workshops bl.a. i regi, skådespeleri, sång, yoga, andning, improvisation, övertonssång, tai-chi och qigong med Frankie Armstrong, Torsten Föllinger, Marvin Yxner, Ingrid Olterman, Anne Külper, Lars Rudolfsson, Judith Hollander, Gunilla Nyroos, Orlanda Cook, Danny Becker, Tim Finucane, Sonja Kehler, Göran Boll och många andra.