Jag utformar mina undervisning efter de behov, önskemål, möjligheter och begränsningar som finns i de grupper eller hos de enskilda personer jag ska arbeta med. Gruppernas storlek är avgörande för vad slags röstträning som kan vara meningsfull. Om man vill träna talrösten och det personliga framförandet bör gruppen inte vara större än 7–8 personer, medan en röstverkstadsgrupp kan vara betydligt större, helst omkring 20 personer, för att fungera som bäst.