Logonom – kurser

Jag utformar mina undervisning efter de behov, önskemål, möjligheter och begränsningar som finns i de grupper eller hos de enskilda personer jag ska arbeta med. Gruppernas storlek är avgörande för vad slags röstträning som kan vara meningsfull. Om man vill träna talrösten och det personliga framförandet bör gruppen inte vara större än 7–8 personer, medan en röstverkstadsgrupp kan vara betydligt större, helst omkring 20 personer, för att fungera som bäst.

Bland alla som generöst delat med sig av sina kunskaper och inspirerat mig vill jag framför allt nämna tre personer som mer än andra påverkat mitt sätt att arbeta:

Ninni Elliot

2/12 1918 – 29/4 2014

Ursprungligen sångerska och skådespelerska vid Helsingborgs Stadsteater. Sedan slutet av 50-talet har hon framför allt varit verksam som logoped, tal- och sångpedagog. Hon har bl.a. undervisat vid den statliga logopedutbildningen, Operastudio – 67, Teaterhögskolan i Stockholm, Operahögskolan i Stockholm och SMI där hon 1972 även startade utbildningen för talpedagoger med estetisk inriktning. 1995 blev hon hedersdoktor i logopedi vid Karolinska Institutet.

Torsten Föllinger

11/3 1922 – 7/3 2010

Torsten började spela fiol och sjunga vid sex års ålder. Han har sjungit opera, operett, spelat teater, cabaret (Brecht-Tucholsky), framträtt i TV och radio, sjungit in grammofonskivor. Han har även medverkat i ett par filmer. Det huvudsakliga arbetet har varit som pedagog för sångare och skådespelare. 1969-1987 undervisade han vid Teaterhögskolan i Stockholm. Han var flitigt anlitad som gästpedagog vid teatrar, operor och skolor i Sverige och utlandet.

Nadine George

Nadine George började som skådespelerska men lämnade för en tid den traditionella teatern för att förena sig med Roy Hart som tillsammans med sin nybildade grupp The Roy Hart Theatre ville utforska röstens möjligheter i teaterarbetet. 1974 flyttade gruppen till Malérargues i Frankrike där arbetet sedan har fortsatt trots Roy Harts plötsliga bortgång i en bilolycka 1975. 1990 återvände Nadine till London där hon nu har basen för sin verksamhet. I sin pedagogik för hon samman erfarenheterna från arbetet med Roy Hart med sitt tidigare intresse som skådespelerska, för text. Hon ger kurser för skådespelare, regissörer och även för andra röstpedagoger som är verksamma inom teater runtom i Europa. Hon är sedan många år gästpedagog vid teaterhögskolorna i Danmark och Skottland. Sedan 1991 anlitats hon även av svenska teaterhögskolor.

Nadine George / The Voice Studio
38 New Street, Grantham, Lincolnshire
NG31 8 BB England
e-post: the.voicestudio@btopenworld.com
Länk till The Voice Studio