Hos Petra Stockholm 1969

Norrköpings Museum 1969

Sandvikens Konsthall 1971

Galleri Doktor Glas Stockholm 1979

Eskilstuna Konstmuseum 1976

Galleri Mors Mössa Göteborg 1976

Jönköpings Museum 1976

Galleri Doktor Glas Stockholm 1979

Fataburen Uppsala 1979

Galleri Gripen Karlstad 1981

Galleri Mors Mössa Göteborg 1981

Galleri Lilla Nyborg Borgholm 1982

Galleri Cupido Stockholm 1989

Galleri Oijens Göteborg 1994

Galleri Gripen Karlstad 1994

Konsthallen Katrineholm 1999

Galleri Cupido Stockholm 2000

Flaménska galleriet Borås 2001

Klostret i Ystad  2006

Länsmansgården  Österåker  2006

Rådhuset i Vaxholm 2011

Galleri Cupido  Stockholm 2017

Galleri Cupido Stockholm 2018

Länsmansgården Åkersberga 2019

Galleri Astley  Uttersberg  2019

Representerad

Nationalmuseum, Stockholm, Röhsska museet, Göteborg

Museerna i Borås, Eskilstuna, Jönköping, Norrköping och Sundsvall.

Statens Konstråd,  Sveriges Riksdag, SVT, Musikmuseet, Stockholm