Sångerska

Eva L, Lasse Z

 ”Jag hör melodin natt och dag…”
Ett program om EDITH PIAF

Ett urval av Edith Piafs mest välkända sånger, och några av de mindre kända,
presenterade med hjälp av berättelser om avgörande episoder i hennes liv.
En historia om kärlekens lust och plåga i Edith Piafs liv och sånger.
Sång: Eva Lagerheim,   Piano och dragspel: Lasse Zackrisson

 ___________________________________________________________________

evaolassebesk-2
MÖTE I GRÄNDEN
Ett program om ULLA BILLQUIST

Lasse Zackrisson som också har gjort filmen NÄR MOLNEN SKINGRAS
om den stora sångerskan i Sverige under 30 och 40-talet, har mycket att berätta
om henne i detta program tillsammans med Eva Lagerheim.
Länk till titelsången inspelad under en repetition: 

___________________________________________________

Länk till ett framträdande på Folkkulturcentrum i november 2017:
Kristin och Jolin av Povel Ramel tillsammans med Bosse Hülphers